Publicaties & Nieuws

Publicaties met betrekking tot mediation in Fiscale zaken

logo

Mediation in belastingzaken anno 2023

2023-06-02
Voor een belastingadviseur is het nuttig om te weten wanneer mediation zinvol is en hoe dat dan in het werk gaat De rol van de belastingadviseur in de mediation is die van partijbegeleider De kans dat mediation succesvol is hangt vaak af van de houding intentie van de partijen Een...
lees meer
logo

EEN GOED GESPREK MET DE FISCUS

2023-05-09
In het artikel van Roelof Vos en Diede Molenaars in Salaris Rendement - gaan zij in op fiscale mediation en de mogelijkheden die het biedt De mogelijkheid van mediation zou voor belastingplichtigen maar ook hun adviseurs en advocaten standaard in het arsenaal moeten zitten zodat bij iedere zaak de best...
lees meer
logo

2022-1 TBSH ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN MEDIATION IN FISCALE STRAFZAKEN

2023-02-22
Roelof Vos en Diede Molenaars schreven al eerder over mediation in fiscale strafzaken In hun vorige artikel beschreven zij onder meer dat was aangekondigd om een conceptwetsvoorstel lsquo mediation rsquo in consultatie te brengen dat mediation in fiscale zaken sinds mogelijk is maar nog steeds beperkt wordt ingezet en hoe...
lees meer
logo

2020-2 TBSH Mediation in fiscale strafzaken Vos en Molenaars

2020-09-01
Op dit moment kent het strafrecht als enige rechtsgebied een wettelijke basis voor mediation als alternatieve geschilbeslechting Deze wettelijke basis kan een verklaring zijn voor het feit dat mediation steeds vaker in commune strafzaken wordt ingezet Elk arrondissement kent zelfs een mediationbureau Voor fiscale strafzaken lijkt nbsp de route naar...
lees meer
logo

Mediation in tuchtzaken voor belastingadviseurs

2018-02-02
Indien tegen een belastingadviseur een klacht wordt ingediend zal deze uiteindelijk voor de tuchtrechter komen NOB RB De NOB en RB hebben in hun reglementen opgenomen dat dan eerst mediation zal plaatsvinden In deze bijdrage bespreekt Arnaud Booij hoe hij als mediator dergelijke zaken aanpakt Klik op deze link om...
lees meer

Nieuwsberichten met betrekking tot mediation in Fiscale zaken

logo

“DEALMAKING MET DE FISCUS DEEL III’ OP 11 APRIL 2023 (DIGITALE BIJEENKOMST)

2023-02-09
Op dinsdag april van uur tot uur organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM een middag over Dealmaking met de fiscus III Deze digitale bijeenkomst wordt mede verzorgd door twee sprekers vanuit de Belastingdienst Kam Ying Wong en Pim Perquin en alsmede een spreker uit de advieswereld in dit geval...
lees meer
logo

PROGRAMMA: VFM LUSTRUMCONGRES 1 DECEMBER 2022 ‘RELATIEPROBLEMEN MET DE FISCUS’

2022-10-14
Op donderdag december organiseert de VFM haar derde lustrumcongres met als onderwerp Relatieproblemen met de Fiscus Het congres vindt plaats in de Balzaal van de Winkel van Sinkel Oudegracht Utrecht Tijdens het congres zal vanuit de verschillende invalshoeken van de beroepsorganisaties RB NOB en NVAB aandacht besteed worden aan de...
lees meer
logo

SAVE THE DATE: VFM-LUSTRUM CONGRES 1 DECEMBER 2022 ‘RELATIEPROBLEMEN MET DE FISCUS’

2022-04-30
Op donderdag december organiseert de VFM haar derde Lustrum Congres met als onderwerp Relatieproblemen met de Fiscus Onder de druk van actuele ontwikkelingen is de relatie met de Belastingdienst aan het veranderen Het vertrouwen in de overheid en de Belastingdienst in het bijzonder zal hersteld moeten worden Vanuit de politiek...
lees meer
logo

“DEALMAKING MET DE FISCUS DEEL II’ OP 6 APRIL 2022 (DIGITALE BIJEENKOMST)

2022-03-04
Op woensdag april organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM een digitale middag over Dealmaking met de fiscus II Deze digitale bijeenkomst is het vervolg op het symposium van woensdag december Dealmaking met de fiscus De middag zal beginnen om uur en zal om uur afgelopen zijn In het symposium...
lees meer
logo

“SAVE THE DATE” 9 JUNI 2022

2021-12-01
SAVE THE DATE Op donderdag juni organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM het VFM-lustrum congres U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst Het thema voor deze middag laten wij nog even in het midden Het uitgangspunt zal zijn dat deze middag afhankelijk van de dan geldende maatregelen fysiek...
lees meer
logo

SYMPOSIUM ‘DEALMAKING MET DE FISCUS’ WOENSDAG 8 DECEMBER 2021

2021-11-16
Op woensdag december organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM een middag over Dealmaking met de fiscus Deze bijeenkomst wordt online gehouden Tijdens deze middag zal Joost Maassen ons meenemen in de wereld van dealmaking Joost Maassen is Negotiation Conflict Engagement Professional Hij werkt als mediator consultant trainer en coach...
lees meer
logo

NIEUWSFLITS ZOMER 2021

2021-08-01
Hopende dat u allen in goede gezondheid verkeert heten wij u van harte welkom bij deze nieuwe nieuwsflits van de VFM Na het lezen van deze nieuwsflits bent u op de hoogte van de belangrijkste wetenswaardigheden en ontwikkelingen op het gebied van mediation in belastingzaken Daarnaast treft u een terug-...
lees meer
logo

STAND VAN ZAKEN: CONCEPTWETSVOORSTEL MEDIATION

2021-06-25
De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gaat in bijgevoegde brief van juni in op de rondetafelbijeenkomsten en een informele consultatieronde die hebben plaatsgevonden over het conceptwetsvoorstel mediation Uit de verschillende bijeenkomsten gesprekken en schriftelijke reacties is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor het conceptwetsvoorstel dat in de informele consultatieronde...
lees meer
logo

MEDIATION IN BELASTINGZAKEN IS EEN MUST

2021-04-21
Een dringende oproep voor een wettelijke regeling voor mediation facilitation in belastingzaken Arnaud Booij Belastingrecht is ingewikkeld Burgers en bedrijven maar ook de medewerkers van de belastingdienst zelf maken regelmatig fouten Soms is men niet bewust van een fiscale regeling die moet worden toegepast Soms komt men ongewild en onbedoeld...
lees meer
logo

NOW 3.0 NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN

2020-10-11
Of u nu eerder gebruik heeft gemaakt van de NOW of niet het maakt allemaal niet uit Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u van de overheid een tegemoetkoming in uw loonkosten De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend maar die worden binnenkort bekend gemaakt Het gaat dan om...
lees meer
logo

OPROEP

2020-10-11
Om het Ministerie te kunnen laten zien dat mediation van grote waarde is voor conflicten met de Belastingdienst zeker in het geval van zware dossiers doet het bestuur een beroep op u als lid van de VFM Bent u belastingadviseur en hebt u zaken die u bij de Belastingdienst kunt...
lees meer
logo

ONDERZOEK NAAR RECHTSBESCHERMING IN BELASTINGZAKEN

2020-10-11
Minister van Financi n Wopke Hoekstra heeft op februari jl een onderzoek naar rechtsbescherming in belastingzaken aangekondigd Wij vinden dit een uitstekend initiatief en goed passen bij het eerder besproken wetgevingsvoorstel van minister Dekker Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke onderzoekscommissie en zal gaan over praktische rechtsbescherming Dat doet...
lees meer
logo

STAND VAN ZAKEN MEDIATIONWETGEVINGSTRAJECT

2020-10-02
Inleiding Op donderdag september jl heeft overleg plaatsgevonden tussen de VFM en vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over het mediationwetgevingstraject Vanuit het VFM bestuur waren de heren John Heezen Andr van der Velde en Roelof Vos aanwezig Het Ministerie is naar aanleiding van de kamerbrief van de...
lees meer
logo

VOORAANKONDIGING ALV D.D. 10 JUNI 2020

2020-01-28
Hierbij informeren wij u dat de volgende Algemene Ledervergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM zal plaatsvinden op woensdag juni De locatie het tijdstip en de exacte invulling volgt binnenkort Na afloop van de ledenvergadering zal ook dit keer een interessante lezing worden verzorgd Het onderwerp van deze VFM-middag...
lees meer
logo

GENOMINEERD VOOR DE MAGNA CHARTA PUBLIEKSPRIJS 2019: MARLOES LAMMERS

2019-11-12
De volgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM vindt plaats op dinsdag november a s om uur ten kantore van Smink Kok Lentink Accountants en Belastingadviseurs te Bunschoten aan de Burgwal XA De ontvangst is vanaf uur In aansluiting op de ledenvergadering zal Arnaud Booij om uur...
lees meer
logo

RONDETAFELBIJEENKOMST MINISTERIE VAN JUSTITIE

2019-07-02
Op mei vond in Den Haag op initiatief van het Ministerie van Justitie een rondetafelgesprek plaats over wetgeving met betrekking tot mediation Onze collega Roelof Vos nam namens de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM deel aan dit gesprek Naast VFM waren diverse organisaties vertegenwoordigd waaronder de Raad voor de Rechtspraak...
lees meer
logo

AANKONDIGING VFM-MIDDAG OP DONDERDAG 14 JUNI 2018

2018-04-18
Op donderdag juni organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation VFM een middag over De inzet van mediation in fiscale strafzaken Deze middag vindt plaats ten kantore van Hertoghs Advocaten te Rotterdam aan de Parklaan Tijdens de VFM-Middag zal een inleiding worden verzorgt door Janny Dierx -Zij heeft ervaring met mediation...
lees meer
?>