RONDETAFELBIJEENKOMST MINISTERIE VAN JUSTITIE

RONDETAFELBIJEENKOMST MINISTERIE VAN JUSTITIE

2 juli 2019

Op 23 mei 2019 vond in Den Haag op initiatief van het Ministerie van Justitie een rondetafelgesprek plaats over wetgeving met betrekking tot mediation. Onze collega Roelof Vos nam namens de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) deel aan dit gesprek. Naast VFM waren diverse organisaties vertegenwoordigd waaronder de Raad voor de Rechtspraak.

De aanwezige organisaties staan eensgezind achter de wettelijke verankering van mediation. Het ministerie van Justitie is voornemens nog voor de zomer advies uit te brengen aan de Minister van Justitie over het wetgevingsproces rondom mediation. De eensgezindheid van de zaal wordt door het ministerie in elk geval gezien als een positieve ontwikkeling. De inschatting van de deelnemers is dat wetgeving de inzet van mediaton zeker zal stimuleren. Een medewerker van de belastingdienst zei bijvoorbeeld enige tijd geleden: ‘we gaan er pas mee werken als het in de wet staat’.

Heeft u vragen over de inzet van mediation in fiscale conflicten en in fiscale strafzaken? Neem contact op Roelof Vos. Hij staat u graag te woord.