DE GESCHIEDENIS

VERENIGING VOOR FISCALE MEDIATION (VFM)

In 2005 is de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) in samenspraak met beroepsorganisaties NOB, RB (destijds FB en CB) en NVAB opgericht als reactie op de groeiende behoefte aan alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van belastingen. Het idee achter de vereniging was om fiscale mediation te bevorderen als een effectieve manier om belastinggeschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechter.

De eerste jaren waren uitdagend voor de vereniging, omdat fiscale mediation nog niet wijdverbreid was in Nederland en er weinig bekendheid was over de voordelen ervan. De vereniging moest hard werken om het concept te promoten en belanghebbenden te overtuigen van de voordelen ervan.

Maar geleidelijk aan begon fiscale mediation aan bekendheid te winnen, vooral omdat het sneller en minder duur is dan het voeren van een fiscale procedure. De vereniging groeide gestaag en begon seminars en workshops te organiseren om het begrip van fiscale mediation te vergroten en de vaardigheden van mediators te verbeteren.

Tegenwoordig is de Vereniging voor Fiscale Mediation een erkende organisatie die wordt gerespecteerd door belastingprofessionals, advocaten en de rechtbanken. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van fiscale mediation als een effectief middel voor het oplossen van belastinggeschillen, en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de fiscale mediationpraktijk in Nederland.

AGenda

Onderstaand de aankomende evenementen die georganiseerd worden door de VFM:

Publicaties & Nieuws