Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

Donderdag 9 juni 2022 VFM lustrum congres  ‘Taxpayer Advocate Service’

Ter gelegenheid van het 3e Lustrum van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) organiseren wij op donderdag 9 juni 2022 een symposium over: ‘Taxpayer Advocate Service’. U bent van harte welkom om deze interessante bijeenkomst bij te wonen die plaatsvindt in de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam 27 te Amsterdam. De middag zal aanvangen om 14:00 uur, vanaf 17:30 uur zal er een afsluitende borrel zijn. Een voorlopig programma is bijgevoegd.

Tijdens dit lustrum congres zal de ‘Taxpayer Advocate Service’ centraal staan. Hiervoor is Nina E. Olson uitgenodigd. Zij is voormalig Taxpayer Advocate in de Verenigde Staten, en voormalig hoofd van het Office of the Taxpayer Advocate, een onderdeel binnen de Internal Revenue Service die belastingbetalers helpt hun problemen met deze dienst op te lossen.

Daarnaast zal prof. dr. mr. M.B.A. van Hout (Diana), hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen/Tilburg University ingaan op de toepassing hiervan, ook zal zij ingaan op de mogelijke (praktische) bezwaren vanuit Nederlands perspectief.

Kosten Symposium 

De kosten van deelname aan deze middag zijn voor niet-leden € 125. Voor deelname aan deze middag mét certificaat PE-punten is een extra bijdrage van € 50 verbonden. Besluit u direct lid te worden van de VFM, dan is over 2022 geen contributie verschuldigd.

Aanmelden

Heeft u interesse in deze middag? Dan kunt u zich tot uiterlijk 1 juni a.s. aanmelden op de website door het aanmeldformulier in te vullen. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Leden van de VFM hebben voorrang. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar secretaris@vfmmediation.nl.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 9 juni 2022!

Programma

Het voorlopig programma Symposium VFM op 9 juni 2022 (bij de Industrieele Groote Club in Amsterdam) is:

13.30: Inloop en registratie
14.00:Opening door Arnaud Booij, voorzitter VFM
14.10: Kort openingswoord (nog in te vullen)

14.20.:Nina Olson, presentatie over de TAS in de USA en de mogelijkheden in NL (Engels)
15.10: Samenvatting door Arnaud Booij (Engels)

15.15 :Pauze

15.45: prof. Diana van Hout: Een Nederlandse TAS? (een reflectie op de speech van Nina Olson)
16.15: Spreker Financiën (nog niet bekend)
16.45: Paneldiscussie onder leiding van Arnaud Booij, met deelnemers uit de overheid, fiscale praktijk en wetenschap

17.25: Afsluiting door Arnaud Booij
17.30: Borrel