Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

SAVE THE DATE

Beste VFM leden,

Op woensdag 8 december 2021 van 16:00-18:00 uur organiseert de VFM de half jaarlijkse ALV. Na de ALV zal “de rol van de rechterlijke macht bij fiscale mediation” behandeld worden. De sprekers voor deze middag houden wij nog even voor ons maar dat deze midden in de praktijk staan moge duidelijk zijn!

Aansluitend vindt er een borrel plaats. Het uitganspunt is dat deze bijeenkomst fysiek gehouden zal worden, uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende maatregelen.

Een uitnodiging met meer informatie over deze middag en de mogelijkheid tot aanmelding volgt later dit jaar. Voor nu vragen wij alleen deze middag in uw agenda te reserveren.

Graag tot 8 december!

Hartelijke groet,

Het bestuur van de VFM