RvA/RvB

De VFM heeft zowel een Raad van Advies (RvA) alsmede een Raad van Beroep (RvB).  De Raad van Advies bedient het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De Raad van Beroep heeft tot taak te beslissen in gevallen van beroep tegen beslissingen van het Bestuur als in deze Statuten bepaald.
 
 
     DE RAAD VAN ADVIES BESTAAT UIT:

Mr. J.G. Kuiper

Mr. M. Bakker

Mr. Th. Groeneveld

    DE RAAD VAN BEROEP BESTAAT UIT:

Mr. V.M.M. Crijns

Mr. Dr. M.B.A. van Hout

Mr. A.E. Sutorius-van Hees