Conflictdesk

Conflictdesk

hulp VIA mediation

De praktijk wijst uit dat advocaten, accountants, belastingadviseurs, bedrijfsfiscalisten, etc. de weg naar deze alternatieve geschilbeslechting moeilijk weten te vinden. Daarbij komt ook dat deze adviseurs, net als hun klanten, met regelmaat tegen een muur aanlopen of van het kastje naar de muur worden gestuurd. Hoe kan die muur worden doorbroken? Welke routes zijn er eventueel om, om de muur heen te gaan en zo verder te komen?

Voor deze situaties heeft VFM in 2022 de conflictdesk opgericht. De conflictdesk wordt gevormd door leden van de vereniging met een mediation achtergrond. Zij lossen het probleem niet op, maar bespreken met de adviseur welke routes mogelijk zijn (bijvoorbeeld mediation, klacht bij de Belastingdienst of de Nationale Ombudsman, rechtszaak, etc.) en wat de voor- en eventuele nadelen ervan zijn. Om deze routes in kaart te brengen, wordt ook het conflict dat tussen partijen is ontstaan op ‘no name-bases’ besproken. Wederom niet met het doel om het conflict op te lossen, maar om te bezien waardoor het conflict is ontstaan. Is sprake van een bejegeningsprobleem, is sprake van een juridisch probleem of is sprake van een combinatie? Elk probleem kan namelijk een andere route nodig hebben om vlot getrokken te worden.

Als de routes in kaart zijn gebracht, gaat de adviseur vervolgens zelf weer op pad om de zaak op te pakken. De conflictdesk VFM geeft bij het bepalen van deze routes ook geen advies. Het is de adviseur zelf die vervolgens, in samenspraak met zijn klant, bepaalt welke route wordt genomen. De conflictdesk VFM bespreekt slechts de opties en de voor- en nadelen daarvan. De adviseur koppelt vervolgens de resultaten van de route terug aan de conflictdesk. Aan de diensten van de conflictdesk zijn geen kosten verbonden.

De conflictdesk VFM heeft, in een pilot, een aantal voorgelegde dossiers besproken met de adviseur en de routes die er zijn doorgenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de adviseur de gesprekken met de Belastingdienst weer vlot kon trekken!

       Kortom:

Heeft u het gevoel dat u vastloopt in de bureaucratie?

Ziet u door de bomen het bos niet meer?

Bent u geïnteresseerd in de routes die zouden kunnen worden bewandeld om het bos uit te komen?

Neem dan contact op met de conflictdesk VFM door het invullen van dit formulier

Na het invullen van het formulier neemt de conflictdesk VFM spoedig contact met u op en informeert u of de zaak geschikt is voor behandeling van de conflictdesk en zo ja, dan wordt een afspraak ingepland.