bestuur

Het bestuur van de VFM bestaat uit: 

Arnaud Booij

Voorzitter

Roelof vos

Secretaris

Olaf Smits

Penningmeester

Marloes Lammers

Lid

Heleen Elbert

Lid

John Heezen

Lid