ONDERZOEK NAAR RECHTSBESCHERMING IN BELASTINGZAKEN

ONDERZOEK NAAR RECHTSBESCHERMING IN BELASTINGZAKEN

11 oktober 2020

Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft op 24 februari jl. een onderzoek naar rechtsbescherming in belastingzaken aangekondigd. Wij vinden dit een uitstekend initiatief en goed passen bij het eerder besproken wetgevingsvoorstel van minister Dekker.

Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke onderzoekscommissie en zal gaan over praktische rechtsbescherming. Dat doet de vraag rijzen hoe je onafhankelijke rechtsbescherming kunt creëren. Daarop aansluitend kan de vraag worden gesteld hoe mediation daarin een rol zou kunnen spelen.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten!