Lidmaatschap

Wie kunnen er lid worden?

Voor het lidmaatschap is niet vereist dat men een mediatoropleiding heeft gevolgd.

Leden van de NOB, het RB en de NVAB kunnen zonder meer lid worden. Dat geldt ook voor medewerkers van de Belastingdienst en de rechterlijke macht in een fiscale functie. Ook degenen die in het verleden tenminste 10 jaar lid zijn geweest van de NOB, het RB of de NVAB, of tenminste 10 jaar werkzaam zijn geweest bij de Belastingdienst of rechterlijke macht in een fiscale functie kunnen zonder meer lid worden.

Degenen die niet voldoen aan de voorgenoemde criteria kunnen op basis van artikel 5 van de Statuten ontheffing daarvan verzoeken aan het bestuur. Dat verzoek is vormvrij. Meestal stuurt men een CV in. De secretaris agendeert het verzoek en het bestuur besluit op basis van de ontvangen informatie.

Aanmelding

Aanmelding geschiedt door middel van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier

Contributie

De contributie bedraagt € 120,- per kalenderjaar.

Titel