De heer mr.dr. Arnaud Booij

NMI/MfN registermediator Booij Bikkers AdvocatenRechtbank Mediator
Werk Nieuwe Gracht 124 Haarlem Noord-Holland 2011NM Mobiel: 06-21639129 Telefoon werk: 085-2030950 Website: http://www.booijbikkers.nl

Biografische informatie

Arnaud Booij is Mfn registermediator. Zijn mediationstijl is oplossingsgericht. Zijn ervaring als fiscaal-advocaat/ondernemingsrecht advocaat, rechter-plaatsvervanger en universitair docent belastingrecht speelt een belangrijke rol bij de wijze waarop hij zijn rol als mediator/bemiddelaar/bindend adviseur uitoefent. Als advocaat (fiscaalrecht/ondernemingsrecht) is hij betrokken bij geschillen met de belastingdienst. Zijn “core-business” is het oplossen van geschillen over belastingen, hetzij door onderhandeling of mediation, dan wel door het voeren van de noodzakelijke procedures. Zijn ervaring als rechter kan hij aanwenden om partijen meer inzicht te geven in de procesrisico’s. Als mediator heeft Arnaud Booij vooral ervaring in zakelijke conflicten, vaak met een financiële achtergrond (contracten, maatschapsovereenkomsten, aandeelhouders/directie conflicten, belastingclaims) en fiscale conflicten (conflicten met de belastingdienst, gemeenten (WOZ)). Hij is voorzitter van de VFM en bestuurslid van de Vereniging Zakelijke Mediation en bestuurslid van de Stichting Tribute, foundation for International Tax Dispute Resolution.

Categorieën: Leden VFM, Lid VFM, Mediator Rechtbank, NMI/MfN registermediator, Noord-Holland