SAVE THE DATE! Op donderdag 9 juni 2022 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) het VFM-lustrum congres 2022. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Het thema voor deze middag laten wij nog even in het midden. Het uitgangspunt zal zijn dat deze middag, afhankelijk van de...

Hopende dat u allen in goede gezondheid verkeert, heten wij u van harte welkom bij deze nieuwe nieuwsflits van de VFM. Na het lezen van deze nieuwsflits bent u op de hoogte van de belangrijkste wetenswaardigheden en ontwikkelingen op het gebied van mediation in belastingzaken. Daarnaast...

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gaat in bijgevoegde brief van 25 juni 2021 in op de rondetafelbijeenkomsten en een informele consultatieronde die hebben plaatsgevonden over het conceptwetsvoorstel mediation. Uit de verschillende bijeenkomsten, gesprekken en schriftelijke reacties is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor het...

Of u nu eerder gebruik heeft gemaakt van de NOW of niet: het maakt allemaal niet uit. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u van de overheid een tegemoetkoming in uw loonkosten. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, maar die worden binnenkort bekend...

Om het Ministerie te kunnen laten zien dat mediation van grote waarde is voor conflicten met de Belastingdienst, zeker in het geval van ‘zware dossiers’, doet het bestuur een beroep op u als lid van de VFM. Bent u belastingadviseur en hebt u zaken die u...

Wij weten allemaal dat fiscale mediation een uitstekende methode is om conflicten met de belastingdienst mee op te lossen, maar zoals het oude gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen. Wellicht dat het idee van A-G Niessen een 'nudge' in de goede richting geeft. In zijn...

Op dit moment kent het strafrecht als enige rechtsgebied een wettelijke basis voor mediation als alternatieve geschilbeslechting. Deze wettelijke basis kan een verklaring zijn voor het feit dat mediation steeds vaker in commune strafzaken wordt ingezet. Elk arrondissement kent zelfs een mediationbureau. Voor fiscale strafzaken lijkt de...

Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft op 24 februari jl. een onderzoek naar rechtsbescherming in belastingzaken aangekondigd. Wij vinden dit een uitstekend initiatief en goed passen bij het eerder besproken wetgevingsvoorstel van minister Dekker. Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke onderzoekscommissie en zal gaan over praktische...

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 24 maart jl. de beschikking van de Rechtbank Amsterdam bekrachtigd. Het ging om de vraag of de 2 betrokken mediators een getuigplicht hebben ex. art. 165 RV of dat zij op grond van de geheimhoudingsbepaling uit de door alle partijen...