SAVE THE DATE! Op donderdag 9 juni 2022 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) het VFM-lustrum congres 2022. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Het thema voor deze middag laten wij nog even in het midden. Het uitgangspunt zal zijn dat deze middag, afhankelijk van de...

Hopende dat u allen in goede gezondheid verkeert, heten wij u van harte welkom bij deze nieuwe nieuwsflits van de VFM. Na het lezen van deze nieuwsflits bent u op de hoogte van de belangrijkste wetenswaardigheden en ontwikkelingen op het gebied van mediation in belastingzaken. Daarnaast...

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gaat in bijgevoegde brief van 25 juni 2021 in op de rondetafelbijeenkomsten en een informele consultatieronde die hebben plaatsgevonden over het conceptwetsvoorstel mediation. Uit de verschillende bijeenkomsten, gesprekken en schriftelijke reacties is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor het...

Of u nu eerder gebruik heeft gemaakt van de NOW of niet: het maakt allemaal niet uit. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u van de overheid een tegemoetkoming in uw loonkosten. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, maar die worden binnenkort bekend...