Conflict Klankbordgroep (GIO) II

Conflict Klankbordgroep (GIO) II

De conflict klankbordgroep betreft een bijeenkomst voor leden van de VFM die met (fiscale) conflicten te maken hebben en daarover met elkaar van gedachten willen wisselen. Het heeft het format van een
gestructureerd intercollegiaal overleg waarin vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal staan. Interesse om deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar de secretaris (secretaris@vfmmediation.nl).