ALV en lezing Nathalie Lopez Cardozo

ALV en lezing Nathalie Lopez Cardozo

Donderdag 23 mei aanstaande om 15:15 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van de VFM plaats. Het bestuur nodigt u allen van harte uit daarbij aanwezig te zijn. 

De agenda voor de vergadering en de concept notulen van de ALV van 21 november 2023 die ter goedkeuring voorliggen, zijn per e-mail aan de leden gezonden. 

De ALV wordt gevolgd door een lezing. We hebben het tijdens een eerdere ALV al eens gehad over de toeslagenaffaire. Maar, hoe is het de medewerkers van de Belastingdienst eigenlijk vergaan? Wij hebben Nathalie Lopez Cardozo, coördinator van het Team Mediation in Bezwaar van de Dienst Toeslagen bereid gevonden om na afloop van onze ALV iets te vertellen over mediation. Hoewel het uiteraard op persoonlijke titel is, kennen wij mevrouw Lopez Cardozo als een vlotte spreker en enthousiast voorstander van mediation. Ook benieuwd naar haar ervaringen en inzichten? Het bestuur ziet u graag op 23 mei aanstaande.

Programma:

15:15 – 16:00 uur       Algemene Ledenvergadering VFM

16:00 – 17:30 uur       Lezing door Nathalie Lopez Cardozo

Vanaf    17:30 uur       Borrel

We stellen het op prijs als u zich op voorhand aanmeldt door een e-mail te sturen naar secretaris@vfmmediation.nl zodat wij zicht hebben op het aantal te verwachten personen. Ook indien u (enkel) de ALV of de lezing bijwoont, is het verzoek om u aan te melden voor deze (gezamenlijke) activiteit. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via secretaris@vfmmediation.nl.