Zorgplicht belastingdienst: #doeslief

Wij weten allemaal dat fiscale mediation een uitstekende methode is om conflicten met de belastingdienst mee op te lossen, maar zoals het oude gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen. Wellicht dat het idee van A-G Niessen een ‘nudge’ in de goede richting geeft. In zijn conclusie van 15 mei jl. werpt hij namelijk de vraag op of de belastinginspecteur in bepaalde gevallen een zorgplicht heeft. Bestuurslid Heleen juicht dit idee toe. Helaas geeft de HR geen gehoor aan deze oproep.

De hierboven genoemde stukken zijn te raadplegen via onderstaande links:

  • Conclusie A-G Niessen: https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:PHR:2020:486
  • uitspraak HR: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:349&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2020%3a349
  • Opinie Heleen Elbert: https://www-ndfr-nl.eur.idm.oclc.org/product/zorgplicht-belastingdienst-doeslief
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.