Roelof Vos doceert belastinggeschillen aan de Universiteit Leiden en bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Hij is mede-redacteur van het BTW-bulletin (Kluwer) en lid van het bestuur van de Vereniging van Fiscale Mediators. Sinds november 2009 is Roelof lid van het bestuur (secretaris) van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen.

Mediation is een methode van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke en neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen in een kort tijdsbestek tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale dan wel acceptabele oplossing te komen van hun onderlinge conflict.

Mediation heeft de volgende kenmerken:

 • Conflictoplossing door partijen zelf;
 • Grote eigen inzet en inbreng van partijen;
 • Professionele en gestructureerde methode onder leiding van een onafhankelijke en neutrale mediator;
 • Herstel of verbetering van de communicatie;
 • Kostenbesparend;
 • Onderhandeling op basis van de wederzijdse belangen;
 • Vrijwillige deelname door partijen;
 • Vertrouwelijkheid gedurende het proces;
 • Mogelijkheid van afzonderlijke gesprekken;
 • De mediation begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst;
 • De uitkomst van mediation is maatwerk;
 • De partijen bepalen zelf de snelheid van de mediation; en
 • De gemaakte afspraken worden neergelegd in een – niet openbare -vaststellingsovereenkomst.

Een ander belangrijk aspect is dat een mediation in korte tijd (indien nodig één dag of een paar dagen, vaak een aantal weken) kan plaatsvinden, terwijl een gerechtelijke procedure veelal een tijdrovende aangelegenheid is.

Roelof Vos heeft zich recentelijk beziggehouden met het verstrekken van adviezen over de nieuwe BTW-regels die vanaf 2010 gelden binnen de EU, het voeren van een gerechtelijke procedure met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van een directeur voor de BTW-verplichtingen van een onderneming, het verstrekken van BTW-adviezen ten aanzien van wereldwijde webhostingactiviteiten, BTW-herstructurering met betrekking tot aanbieders in de game-industrie, naleving van indirecte belastingen en vrijwillige meldingen.