Organisatie

De VFM heeft als doel zowel het vergroten van de bekendheid als het stimuleren van fiscale alternatieve geschillenbeslechting, zoals fiscale (in)formele mediation, conflictbemiddeling in de ruimste zin des woords, conflicthantering en arbitrage.

Alternatieve geschillenbeslechting is op veel rechtsgebieden in opkomst en op een aantal gebieden al een gevestigde route om te kiezen. Helaas geldt dit (nog) niet (voldoende) voor de fiscaalrechtelijke zaken. De VFM wil laten zien dat dit soort zaken juist heel geschikt zijn voor een vorm van alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation en conflicthantering. In dat kader organiseert de VFM activiteiten waarbij raakvlakken bestaan tussen de algemene beroepsuitoefening en specifieke beroepsuitoefening van fiscale alternatieve geschillenbeslechting en/of tussen de beroepsuitoefening en maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens houdt de VFM zich bezig met het stimuleren en doen van wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling. Hiermee wordt onder meer beoogd de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen.

Het bestuur van de VFM bestaat uit:

arnout-booij

Arnaud Booij

Voorzitter
Schermafbeelding 2022-10-05 om 10.24.00

Olaf Smits

Penningmeester
1516319635472

Roelof Vos

Secretaris
1636020241269

Marloes Lammers

Lid
IMG_6487

Heleen Elbert

Lid
john-heezen

John Heezen

Lid

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Mr. J.G. Kuiper
  • Mr. M. Bakker
  • Mr. Th. Groeneveld

De Raad van Beroep bestaat uit:

  • Mr. V.M.M. Crijns
  • Mr. Dr. M.B.A. van Hout
  • Mr. A.E. Sutorius-van Hees