Publicaties & Nieuws

Na een algemene introductie in het onderwerp mediation als gamechanger en een weergave van een tweetal praktijksituaties wordt ingegaan op de inzet van mediation bij belastingconflicten. Daarbij worden besproken de mediation via de Belastingdienst en vervolgens de mediation naast rechtspraak. Het artikel wordt afgesloten met...

Indien tegen een belastingadviseur een klacht wordt ingediend, zal deze uiteindelijk voor de tuchtrechter komen (NOB/RB). De NOB en RB hebben in hun reglementen opgenomen dat dan eerst mediation zal plaatsvinden. In deze bijdrage bespreekt Arnaud Booij hoe hij als mediator dergelijke zaken aanpakt. Klik op onderstaande...

Na afloop van de ALV op dinsdag 14 november 2017 ten kantore van Hertoghs Advocaten te Amsterdam heeft Prof. mr. Dick Allewijn een boeiende inleiding verzorgd over 'De transitie van autonoom naar responsief bestuursrecht' Is de rechtstaat er voor zichzelf of is de rechtstaat er voor de samenleving? In...

De volgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) vindt plaats op dinsdag 14 november a.s., om 16.30 uur, op het kantoor van Hertoghs advocaten, Raadhuisstraat 15, 1016 DB te Amsterdam. De ontvangst is vanaf 16.00 uur. Na afloop van de ledenvergadering (naar verwachting...

Op vrijdag 13 september 2013 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) het congres ‘De toekomst van de fiscale geschiloplossing’ voor geïnteresseerde fiscalisten, advocaat-belastingkundigen, medewerkers van de Belastingdienst en leden van de rechtelijke macht. Het congres vindt plaats in Winkel van Sinkel, Oude Gracht 158,...

In dit artikel wordt ingegaan op de huidige rol van mediation in belastingzaken. De Staatsecretaris van Financiën stimuleert mediation, door toevoeging van mediation als instrument bij het oplossen van geschillen. De 'pilot' met mediation in 2004 was volgens de Staatssecretaris namelijk een succes. Daarnaast bieden...

Mediation in belastingzaken is relatief nieuw. Naar aanleiding van een geslaagde 'pilot' met mediation in 2003 heeft de belastingdienst mediation in de 'gereedschapskist' opgenomen voor het oplossen van geschillen tussen belastingdienst en belastingplichtige. Mediation is ook in fiscale procedures mogelijk. Lees het hele artikel: Med-arb...

In dit artikel beschrijft Roelof Vos de huidige rol van mediation in belastingzaken.. De Staatsecretaris van Financiën stimuleert mediation, door toevoeging van mediation als instrument bij het oplossen van geschillen. De 'pilot' met mediation in 2004 was volgens de Staatssecretaris namelijk een succes. Daarnaast bieden...