Publicaties & Nieuws

Op 20 januari jl. heeft de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij voorstelt mediation een wettelijke basis te geven. Lees meer over dit wettelijke voorstel en de noodzaak hiervan in Hertoghs Beschouwt #152 Mediationwetgeving: what else? Het betreffende artikel...

Wij zijn bezig onze administratie bij te werken; graag ontvangen wij daarbij uw hulp. Binnenkort ontvangt u van onze secretaris een e-mail met uw gegevens zoals deze op dit moment bij ons bekend zijn. Hierbij het verzoek deze gegevens te controleren en naar ons terug te...

Hierbij informeren wij u dat de volgende Algemene Ledervergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2020. De locatie, het tijdstip en de exacte invulling volgt binnenkort. Na afloop van de ledenvergadering zal ook dit keer een interessante lezing worden...

De volgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) vindt plaats op dinsdag 12 november a.s. om 16.00 uur ten kantore van Smink Kok Lentink Accountants en Belastingadviseurs te Bunschoten aan de Burgwal 1, 3752 XA. De ontvangst is vanaf 15:30 uur. In aansluiting...

Rondetafelbijeenkomst Ministerie van Justitie over wetgeving mediation Op 23 mei 2019 vond in Den Haag op initiatief van het Ministerie van Justitie een rondetafelgesprek plaats over wetgeving met betrekking tot mediation. Onze collega Roelof Vos nam namens de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) deel aan dit...

SAVE THE DATE! Op dinsdag 11 juni 2019 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) een middag over ‘Fiscale Lastposten’. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst die plaatsvindt in Rotterdam. Tijdens deze middag wordt vanuit de Belastingdienst een inleiding verzorgd door Ron Dautzenberg en Valentijn...

Op donderdag 14 juni 2018 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) een middag over: ‘De inzet van mediation in fiscale strafzaken’. Deze middag vindt plaats ten kantore van Hertoghs Advocaten te Rotterdam, aan de Parklaan 32. Tijdens de VFM-Middag zal een inleiding worden verzorgt door Janny...

Hierbij informeren wij u dat de volgende Algemene Ledervergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) zal plaatsvinden op donderdag 14 juni 2018. De locatie, het tijdstip en de exacte invulling volgt binnenkort. Na afloop van de ledenvergadering zal ook dit keer een interessante lezing worden...

Bij mediation in fiscale zaken onderhandel je over de feiten en niet over het recht. Daardoor kan een boete na een goede dialoog met de Belastingdienst lager uitvallen. Moet je wel behoedzaam zijn met wat je vertelt, zegt Roelof Vos. Hij is bestuurslid van de...