Publicaties & Nieuws

Of u nu eerder gebruik heeft gemaakt van de NOW of niet: het maakt allemaal niet uit. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u van de overheid een tegemoetkoming in uw loonkosten. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, maar die worden binnenkort bekend...

Om het Ministerie te kunnen laten zien dat mediation van grote waarde is voor conflicten met de Belastingdienst, zeker in het geval van ‘zware dossiers’, doet het bestuur een beroep op u als lid van de VFM. Bent u belastingadviseur en hebt u zaken die u...

Wij weten allemaal dat fiscale mediation een uitstekende methode is om conflicten met de belastingdienst mee op te lossen, maar zoals het oude gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen. Wellicht dat het idee van A-G Niessen een 'nudge' in de goede richting geeft. In zijn...

Op dit moment kent het strafrecht als enige rechtsgebied een wettelijke basis voor mediation als alternatieve geschilbeslechting. Deze wettelijke basis kan een verklaring zijn voor het feit dat mediation steeds vaker in commune strafzaken wordt ingezet. Elk arrondissement kent zelfs een mediationbureau. Voor fiscale strafzaken lijkt de...

Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft op 24 februari jl. een onderzoek naar rechtsbescherming in belastingzaken aangekondigd. Wij vinden dit een uitstekend initiatief en goed passen bij het eerder besproken wetgevingsvoorstel van minister Dekker. Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke onderzoekscommissie en zal gaan over praktische...

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 24 maart jl. de beschikking van de Rechtbank Amsterdam bekrachtigd. Het ging om de vraag of de 2 betrokken mediators een getuigplicht hebben ex. art. 165 RV of dat zij op grond van de geheimhoudingsbepaling uit de door alle partijen...

Inleiding Op donderdag 3 september jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen de VFM en vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over het mediationwetgevingstraject. Vanuit het VFM bestuur waren de heren John Heezen, André van der Velde en Roelof Vos aanwezig Het Ministerie is naar aanleiding van...

Op 20 januari jl. heeft de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij voorstelt mediation een wettelijke basis te geven. Lees meer over dit wettelijke voorstel en de noodzaak hiervan in Hertoghs Beschouwt #152 Mediationwetgeving: what else? Het betreffende artikel...

Wij zijn bezig onze administratie bij te werken; graag ontvangen wij daarbij uw hulp. Binnenkort ontvangt u van onze secretaris een e-mail met uw gegevens zoals deze op dit moment bij ons bekend zijn. Hierbij het verzoek deze gegevens te controleren en naar ons terug te...

Hierbij informeren wij u dat de volgende Algemene Ledervergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2020. De locatie, het tijdstip en de exacte invulling volgt binnenkort. Na afloop van de ledenvergadering zal ook dit keer een interessante lezing worden...