De Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) spant zich in om de informatie, documenten en gegevens die op deze website versterkt worden, correct weer te geven. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie, documenten en/of gegevens volledig, actueel en/of juist zijn, in het bijzonder maar niet beperkt tot waar deze door anderen zijn verstrekt. De Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) kan evenmin garanderen dat de informatie, documenten en/of gegevens op deze website geschikt zijn voor het doel waarvoor gebruikers deze website raadplegen.

De Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) biedt haar leden de gelegenheid om zich op haar website te presenteren. Publicatie van gegevens van en informatie over de leden op deze website gebeurt door de leden zelf. Een lid kan zelf deze gegevens en informatie beheren en aanpassen. Gebruik van deze gegevens en/of informatie gebeurt uitsluitend voor risico van de gebruiker. Het lidmaatschap van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) is geen keurmerk. De Vereniging voor Fiscale Mediation
(VFM ) en haar bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor de diensten geleverd door een lid.

De Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) en haar bestuursleden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van en/of in verband met:
(i) het gebruik van de op en/of via deze website beschikbare informatie, documenten en/of gegevens;
(ii) het gebruik van de op deze website aanwezige koppelingen en/of hyperlinks;
(iii) de informatie, documenten en/of gegevens – van anderen – die via deze koppelingen, hyperlinks en/of anderszins via deze website toegankelijk zijn;
(iv) het niet – goed – functioneren van deze website; en/of
(v) de diensten geleverd door een lid.

De Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder (voorafgaande) kennisgeving te wijzigen.