Wij zijn bezig onze administratie bij te werken; graag ontvangen wij daarbij uw hulp. Binnenkort ontvangt u van onze secretaris een e-mail met uw gegevens zoals deze op dit moment bij ons bekend zijn. Hierbij het verzoek deze gegevens te controleren en naar ons terug te...

Hierbij informeren wij u dat de volgende Algemene Ledervergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2020. De locatie, het tijdstip en de exacte invulling volgt binnenkort. Na afloop van de ledenvergadering zal ook dit keer een interessante lezing worden...

De volgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) vindt plaats op dinsdag 12 november a.s. om 16.00 uur ten kantore van Smink Kok Lentink Accountants en Belastingadviseurs te Bunschoten aan de Burgwal 1, 3752 XA. De ontvangst is vanaf 15:30 uur. In aansluiting...

Bij mediation in fiscale zaken onderhandel je over de feiten en niet over het recht. Daardoor kan een boete na een goede dialoog met de Belastingdienst lager uitvallen. Moet je wel behoedzaam zijn met wat je vertelt, zegt Roelof Vos. Hij is bestuurslid van de...

Na een algemene introductie in het onderwerp mediation als gamechanger en een weergave van een tweetal praktijksituaties wordt ingegaan op de inzet van mediation bij belastingconflicten. Daarbij worden besproken de mediation via de Belastingdienst en vervolgens de mediation naast rechtspraak. Het artikel wordt afgesloten met...

Indien tegen een belastingadviseur een klacht wordt ingediend, zal deze uiteindelijk voor de tuchtrechter komen (NOB/RB). De NOB en RB hebben in hun reglementen opgenomen dat dan eerst mediation zal plaatsvinden. In deze bijdrage bespreekt Arnaud Booij hoe hij als mediator dergelijke zaken aanpakt. Klik op onderstaande...

De volgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) vindt plaats op dinsdag 14 november a.s., om 16.30 uur, op het kantoor van Hertoghs advocaten, Raadhuisstraat 15, 1016 DB te Amsterdam. De ontvangst is vanaf 16.00 uur. Na afloop van de ledenvergadering (naar verwachting...

In dit artikel wordt ingegaan op de huidige rol van mediation in belastingzaken. De Staatsecretaris van Financiën stimuleert mediation, door toevoeging van mediation als instrument bij het oplossen van geschillen. De 'pilot' met mediation in 2004 was volgens de Staatssecretaris namelijk een succes. Daarnaast bieden...

Mediation in belastingzaken is relatief nieuw. Naar aanleiding van een geslaagde 'pilot' met mediation in 2003 heeft de belastingdienst mediation in de 'gereedschapskist' opgenomen voor het oplossen van geschillen tussen belastingdienst en belastingplichtige. Mediation is ook in fiscale procedures mogelijk. Lees het hele artikel: Med-arb...